[RoundCube]
WebMail
Dostęp do poczty elektronicznej

RoundCube to, popularnie zwany, WebMail, czyli aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do konta poczty email z dowolnego komputera. Interfejs RoundCube'a posiada wszystkie cechy popularnych programów pocztowych (np. Outlook, Thunderbird), takie jak tworzenie własnych folderów, książka adresowa przechowywana na serwerze, odbieranie i wysyłanie wiadomości w formacie HTML, zarządzanie tożsamościami. Zainstalowana wersja pozwala również na zmianę hasła do konta pocztowego, ustawienie przekierowania, czy automatycznej odpowiedzi w przypadku nieobecności w pracy.
Aby zalogować się należy w polu Nazwa wpisać swój adres email (np. i.nazwisko@zasp.pl)

[PostfixAdmin]
PostfixAdmin
Konfiguracja konta pocztowego

PostfixAdmin to moduł zarządzający konfiguracją serwerów pocztowych. Posiadaczom kont pocztowych w systemie umożliwia, po zalogowaniu, takie czynności jak: zmianę hasła do konta pocztowego, przekierowanie całej przychodzącej poczty na inny adres email, ustawienie auto-respondera, czyli automatycznej odpowiedzi na każdą otrzymaną wiadomość (np. z informacją o pobycie na urlopie).
Aby zalogować się należy w polu Użytkownik (email) wpisać swój adres email (np. i.nazwisko@zasp.pl)

[MailClients]
Programy pocztowe
Konfiguracja klientów pocztowych

Tutaj znajdują się opisy krok po kroku konfiguracji najpopularniejszych programów pocztowych. Poniżej najważniejsze parametry potrzebne do skonfigurowania telefonu czy komputera, ale obecna konfiguracja usług ZASP pozwala na automatyczną konfigurację programów po wpisaniu jedynie swojego adresu mailowego (@zasp.pl) i hasła.
Połączenie: IMAP, Nazwa użytkownika = adres e-mail
Poczta przychodząca: mail.zasp.pl (port: 993, SSL/TLS)
Poczta wychodząca: mail.zasp.pl (port: 587, STARTTLS)

[MailMan]
Listy dyskusyjne
Konfiguracja list dyskusyjnych

MailMan to system zarządzający listami dyskusyjnymi. Jeśli wiesz, że jesteś członkiem jednej z takich list, tutaj można na przykład zmienić swoje hasło, czy uzyskać dostęp do archiwum listy.