[RoundCube]
WebMail
Dostęp do poczty elektronicznej

RoundCube to, popularnie zwany, WebMail, czyli aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do konta poczty email z dowolnego komputera. Interfejs RoundCube'a posiada wszystkie cechy popularnych programów pocztowych (np. Outlook, Thunderbird), takie jak tworzenie własnych folderów, książka adresowa przechowywana na serwerze, odbieranie i wysyłanie wiadomości w formacie HTML, zarządzanie tożsamościami.
Aby zalogować się należy w polu Nazwa wpisać swój adres email (np. i.nazwisko@zasp.pl)

[PostfixAdmin]
PostfixAdmin
Konfiguracja konta pocztowego

PostfixAdmin to moduł zarządzający konfiguracją serwerów pocztowych. Posiadaczom kont pocztowych w systemie umożliwia, po zalogowaniu, takie czynności jak: zmianę hasła do konta pocztowego, przekierowanie całej przychodzącej poczty na inny adres email, ustawienie auto-respondera, czyli automatycznej odpowiedzi na każdą otrzymaną wiadomość (np. z informacją o pobycie na urlopie).
Aby zalogować się należy w polu Użytkownik (email) wpisać swój adres email (np. i.nazwisko@zasp.pl)

[MailClients]
Programy pocztowe
Konfiguracja klientów pocztowych

Jeśli chciałbyś korzystać z programu do obsługi poczty elektronicznej (zamiast dostępu przez WebMail), ale nie wiesz jak go skonfigurować - zajrzyj w to miejsce. Tutaj znajdują się opisy krok po kroku konfiguracji najpopularniejszych programów pocztowych.

Połączenie: IMAP, Nazwa użytkownika = adres e-mail
Poczta przychodząca: mail.zasp.pl (port: 993, SSL/TLS)
Poczta wychodząca: mail.zasp.pl (port: 587, STARTTLS)

[MailMan]
Listy dyskusyjne
Konfiguracja list dyskusyjnych

MailMan to system zarządzający listami dyskusyjnymi. Jeśli wiesz, że jesteś członkiem jednej z takich list, tutaj można na przykład zmienić swoje hasło, czy uzyskać dostęp do archiwum listy.